Szczecin

Szczecin - jako miasto powojenne należy do Polski. Ale przed wojną tutejsi mieszkańcy zadbali o bogatą roślinność i drzewostan miasta i okolic, która trwa do dziś. Liczne aleje lipowe, kasztanowe, dębowe zdobią ulice Szczecina. Nie minie się to z prawdą, że nasze miasto należy do najbardziej zielonych w Polsce.  Stwarza to doskonałe warunki dla pszczelarstwa i pozyskiwania miodu. 

Oprócz wielu parków, skwerów i nawet leśnych kompleksów miejskich jest tutaj największy w Polsce cmentarz. Między alejami cmentarza cień dla odwiedzających zapewniają ogromne drzewa akacji, lip, klonów czy świerków, jodeł.  Posłużę się tutaj źródłem  Cmenatarza dotyczącym flory:

Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie rośnie wiele starych drzew. Są też młode nasadzenia, przede wszystkim przy nagrobkach. Z roślin nagonasiennych rosną tu stare miłorzęby dwudzielne oraz cisy pospolite (drzewa i krzewy) o rozmaitym pokroju korony i różnym ustawieniu igieł na pędach. Rosną stare jodły, najczęściej jodła jednobarwna, rzadziej jodła kaukaska oraz japońskiego pochodzenia jodła nikko i jodła Veitcha. Licznie występuje daglezja zielona, natomiast nieco rzadziej daglezja zielona w odmianie sinej i choina kanadyjska. Liczne są stare świerki pospolite i różne odmiany tego gatunku.Rosną stare świerki serbskie oraz świerki kłujące; rzadziej spotyka się świerk Engelmanna i świerk biały, nazywany też kanadyjskim, imponujące wymiary osiągają modrzewie i niektóre sosny, z których do częstszych należą sosna czarna i sosna wejmutka. Na Cmentarzu Centralnym rosną stare cyprysiki, żywotniki i jałowce. Do częstszych należy cyprysik Lawsona,cyprysik groszkowy oraz cyprysik groszkowy w odmianie pierzastej. Czasem spotyka się cyprysik nutkajski,cyprysik nutkajski w odmianie zwisającej i cyprysik tępołuskowy. Do częstych należą stare drzewa żywotnika zachodniego, natomiast mniej jest starych drzew żywotnika olbrzymiego i żywotnika wschodniego.

Z wymienionych żywotników posadzone są również żywopłoty. Rośliny nagonasienne często sadzone są przy nagrobkach. Spotyka się młode cisy różnych odmian. Nieliczne są młode okazy jodły pospolitej , jodły greckiej , jodły kaukaskiej, jodły mieszańcowego pochodzenia, jodły balsamicznej , jodły nikko i jodły Veitcha, natomiast do częstszych należą młode okazy jodły koreańskiej i mieszańcowego pochodzenia jodły Arnolda oraz jodły jednobarwnej. Sporadycznie spotyka się młode okazy świerka kaukaskiego - o bardzo krótkich, błyszczących igłach, skierowanych ku przodowi gałązki - oraz młode okazy północnoamerykańskiego świerka sitkajskiego o bardzo jasnych pędach i kłujących, spłaszczonych igłach.

Do często spotykanych należą natomiast młode okazy świerka pospolitego, świerka kłującego i świerka białego w odmianie stożkowatej . Często sadzone są daglezje, czasem modrzewie i sosny, np. sosna wejmutka. Rosną - zwłaszcza przy nagrobkach - młode okazy cyprysika Lawsona i cyprysika Lawsona w odmianie niebieskiej , o wąskostożkowatym pokroju, z płaskimi gałęziami pionowo wznoszącymi się ku górze. Są też młode okazy odmiany pierzastej cyprysika groszkowego i odmiany pierzastej złocistej cyprysika groszkowego .Rzadziej spotyka się cyprysik groszkowy w odmianie złocistej.Przy niektórych nagrobkach rośnie cyprysik groszkowy w odmianie nitkowatej, z nietypowymi, zwisającymi, sznurowatymi odgałęzieniami. Do rzadziej spotykanych należą również młode okazy odmiany niskiej stożkowatej cyprysika tępołuskowego, z muszelkowatymi rozgałęzieniami, i odmiany zwisającej cyprysika nutkajskiego. Cyprysiki sadzone są pojedynczo, jak i również tworzą żywopłoty. Przy nagrobkach rosną młode okazy cyprysowca Leylanda , który jest mieszańcem cyprysika nutkajskiego i cyprysu Cupressus macrocarpa.

Na Cmentarzu Centralnym rosną różne jałowce. Do częściej występujących należy jałowiec pospolity. Czasem spotyka się inne, m.in. północnoamerykańskiego pochodzenia jałowiec płożący bardzo niski krzew z długimi, leżącymi na ziemi pędami, z których podnoszą się ku górze krótkie odgałęzienia. Można spotkać jałowiec rozesłany - pochodzący z Japonii - niski krzew o gałęziach rozrastających się tuż nad ziemią, z liśćmi w postaci igieł. Stosunkowo często sadzony jest przy nagrobkach jałowiec wirginijski w odmianie zwanej rakietą niebiańską - o bardzo wąskim, wrzecionowatym pokroju, z wszystkimi gałązkami skierowanymi pod ostrym kątem ku górze, i o niebieskawym zabarwieniu. Spotyka się nieliczne młode okazy mikrobioty syberyjskiej, która jest niskim, zimozielonym krzewem z rozłożystymi i przewijającymi gałęziami. Rozgałęzienia są lekko dwustronnie spłaszczone, o prawie jednakowym zabarwieniu z obu stron. Liście mają postać wydłużonych i długozaostrzonych łusek. Na pędach przewodnich występują igły. Jest to roślina o rozdzielnopłciowych kwiatach, dwupienna. Szyszki ma małe, z 2-4 łuskami. Nasiona są eliptyczne, bez skrzydełek, z dużym gruczołkiem żywicznym.

Przy nagrobkach często występują: żywotnik wschodni , żywotnik zachodni i żywotnik olbrzymi oraz odmiany tych gatunków. Tworzą też żywopłoty. Spotyka się młode okazy żywotnikowca japońskiego i żywotnikowca japońskiego w odmianie pstrej . Spośród starych drzew liściastych do najliczniejszych należy grab pospolity. Liczne są stare drzewa buka zwyczajnego i - głównie w części wschodniej cmentarza - buka zwyczajnego w formie purpurowej z liśćmi o różnym odcieniu, od ciemnoczerwonych do jaśniejszych, a także w odcieniu miedzianoczerwonym. Liczne są stare dęby szypułkowe i dęby czerwone. Wśród drzew dębu czerwonego spotyka się okazy z bardzo dużymi liśćmi, z płytszymi wcięciami niż u większości drzew tego gatunku.

Rosną też inne krzewy, np. krzewuszka cudowna oraz kolkwicja chińska . Spotyka się budleję skrętolistną , która wygląda najpiękniej w czerwcu, gdy fioletoworóżowe kwiaty, zebrane w pęczkach, wyrastają wzdłuż ulistnionych zeszłorocznych pędów. Z krzewinek dość często spotyka się rośliny z rodzaju wrzosiec oraz wrzos zwyczajny . Z pnączy liczne są stare, kwitnące okazy bluszczu pospolitego . Czasem spotyka się na drzewach winobluszcze . Rośnie glicynia chińska o nieparzysto pierzastozłożonych liściach i fioletowoniebieskich, motylkowatych kwiatach. Spotyka się dławisz okrągłolistny , który jest bujnie rosnącym pnączem, o okrągławych lub szeroko odwrotniejajowatych liściach. Interesujące są jego owoce - żółte torebki, po pęknięciu, których widoczne są nasiona w czerwonych osnówkach. Zwykle przy nagrobkach rosną wiciokrzewy Lonicera, kokornak wielkolistny i powojniki. Rozrastający się w zaroślach powojnik pnący i niektóre inne krzewy, jak np. bez czarny i dereń biały .Skład gatunkowy Cmentarza Centralnego ulega ciągłym zmianom. Wiele cennych roślin notowanych na tym cmentarzu zginęło.

Gdzieniegdzie - głównie przy nagrobkach-rosną rozkwitające przed rozwinięciem się liści pigwowiec japoński i pigwowiec pośredni, których kwiaty są ceglastoczerwone lub czerwone, oraz migdałek trójklapowy i- rzadziej- migdałowiec karłowy, których kwiaty są różowe. Występują złotlin japoński i złotlin japoński w odmianie pełnokwiatowej, których żółte kwiaty można obserwować po rozwinięciu się liści tych krzewów. Stosunkowo liczny jest zimozielony ognik szkarłatny i jego odmiany. Rośnie też na cmentarzu tawlina jarzębolistna. Spotyka się pojedyncze okazy pęcherznicy kalinolistnej. Rosną nieliczne okazy pigwy pospolitej, która wyróżnia się owłosionymi liśćmi i białymi lub zaróżowionymi kwiatami rozwijającymi się w końcu maja lub w czerwcu. Czasem spotyka się ozdobne jabłonie, świdośliwę kanadyjską, a do częstszych należą ozdobne wiśnie i śliwy ,czeremcha zwyczajna i czeremcha amerykańska . Czasem sadzona jest przy nagrobkach laurowiśnia wschodnia. Wśród rozmaitych, różnowiekowych, licznie występujących krzewów są różne gatunki z rodzajów: berberys ,jaśminowiec , żylistek , dereń , trzmielina , forsycja i suchodrzew Lonicera.

Rosną też inne krzewy, np. krzewuszka cudowna oraz kolkwicja chińska . Spotyka się budleję skrętolistną , która wygląda najpiękniej w czerwcu, gdy fioletoworóżowe kwiaty, zebrane w pęczkach, wyrastają wzdłuż ulistnionych zeszłorocznych pędów. Z krzewinek dość często spotyka się rośliny z rodzaju wrzosiec oraz wrzos zwyczajny . Z pnączy liczne są stare, kwitnące okazy bluszczu pospolitego . Czasem spotyka się na drzewach winobluszcze . Rośnie glicynia chińska o nieparzysto pierzastozłożonych liściach i fioletowoniebieskich, motylkowatych kwiatach. Spotyka się dławisz okrągłolistny , który jest bujnie rosnącym pnączem, o okrągławych lub szeroko odwrotniejajowatych liściach. Interesujące są jego owoce - żółte torebki, po pęknięciu, których widoczne są nasiona w czerwonych osnówkach. Zwykle przy nagrobkach rosną wiciokrzewy Lonicera, kokornak wielkolistny i powojniki. Rozrastający się w zaroślach powojnik pnący i niektóre inne krzewy, jak np. bez czarny i dereń biały .Skład gatunkowy Cmentarza Centralnego ulega ciągłym zmianom. Wiele cennych roślin notowanych na tym cmentarzu zginęło. ( źródło : http://cmentarze.szczecin.pl/chapter_11971.asp?soid=3EFF8F7C247B490B9E7503BF1DB7C720 )

Są także miejskiej kompleksy leśne:

Szczególną cechą LKP  "Puszcze Szczecińskie" jest jego położenie w obrębie liczącej prawie pół miliona mieszkańców aglomeracji szczecińskiej oraz duże znaczenie tych terenów w krajowym systemie ochrony przyrody. Dzięki korzystnemu wpływowi klimatu atlantyckiego oraz bogatej sieci hydrograficznej wykształciła się wielka różnorodność typów siedliskowych lasu, z dużym udziałem siedlisk lasowych. Flora i fauna Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcze Szczecińskie" jest bardzo bogata. Stan rozpoznania gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt należy uznać za dobry, ale zróżnicowany w poszczególnych trzech kompleksach puszczańskich.

Do form prawnej ochrony utworzonych na terenie LKP „Puszcze Szczecińskie" - na terenie nadleśnictw Gryfino, Kliniska, Trzebież - należą: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne; pomniki przyrody (pojedyncze drzewa różnych gatunków, głazy narzutowe i źródliska) oraz 5 obszarów Natura 2000 utworzonych na podstawie Dyrektywy Ptasiej oraz 5 obszarów z Dyrektywy Siedliskowej. Liczne gatunki roślin, grzybów i zwierząt zostały objęte prawną ochroną gatunkową.

W szerokim zakresie realizowane są tutaj funkcje naukowe, poprzez prace badawcze prowadzone przez liczne placówki naukowe. Dla nauki leśnej dużą rolę odgrywają np. zlokalizowane na terenie Puszczy Bukowej 4 powierzchnie badawcze Instytutu Badawczego Leśnictwa, tzw. powierzchnie Schwappacha oraz powierzchnia badawcza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Dużym osiągnięciem LKP „Puszcze Szczecińskie" są efekty prowadzonej edukacji leśnej społeczeństwa. Corocznie z różnych form edukacji oferowanych przez służby leśne nadleśnictw Gryfino, Kliniska, Trzebież korzystają tysiące osób (np. w 2013 roku ponad 150 tys. osób).
Zajęcia odbywały się w przygotowanych obiektach edukacyjnych, m.in. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska, Punkcie Informacji Przyrodniczo-Leśnej w Glinnej na terenie Nadleśnictwa Gryfino, w izbach edukacji leśnej i leśnych wiatach edukacyjnych, leśnych ścieżkach dydaktycznych oraz  leśnych, terenowych punktach edukacji. Prowadzone działania edukacyjne pozwalają poznać lasy LKP oraz ich wielofunkcyjną rolę.

Obszar LKP z licznymi szlakami turystycznymi i leśnymi obiektami turystycznymi umożliwia każdemu zainteresowanemu aktywny wypoczynek w kontakcie z przyrodą. Szczególną rolę spełnia tu Ogród Dendrologiczny w Glinnej z bogatą kolekcją okazów drzew i krzewów pochodzących z całego świata. Puszcza Goleniowska i Wkrzańska są w okresie jesiennym rajem dla grzybiarzy a Lasy Miejskie miasta Szczecina stanowią miejsce stałego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Szczecina.

Przy Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie" działa Rada Naukowo-Społeczna, złożona z przedstawicieli środowisk naukowych, samorządów, instytucji i organizacji społecznych, ekologicznych, firm zaangażowanych w działalność na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, przemysłu drzewnego, oświaty. Jako organ doradczy, służy pomocą w planowaniu i podejmowaniu działań mających istotne znaczenie dla funkcjonowania LKP „Puszcze Szczecińskie". 

Źródło: http://www.szczecin.lasy.gov.pl/lesny-kompleks-promocyjny-puszcze-szcz#.W3kqfegzbIU